نوار قلب چیست؟ آیا تشخیص بیماری قلبی با نوار قلب ممکن است؟ پزشک خوب | fanbaz

نوار قلب چیست؟ آیا تشخیص بیماری قلبی با نوار قلب ممکن است؟ پزشک خوب | fanbaz

بعد از تمام شدن تمام مراحل پزشک الکترودها را از روی پوست بدن فرد جدا می کند. نارسایی قلب جزو بیماری هایی محسوب می شود، که می تواند سبب بزرگ شدن تمام و یا بخشی از قلب بشود. آقایان هنگام مراجعه جهت انجام نوار قلب لازم است مو های سینه خود را بتراشند. بیمار قبل از انجام نوار قلب نباید فعالیت فیزیکی شدید داشته سایت شرکت فن باز باشد.

گاهی اوقات ممکن است، که این نوار با نوار قلب نرمال دچار تفاوت هایی باشند، در این موارد می توان شک کرد، که نتیجه ی نشان داده شده درست نمی باشد. نوار قلب، اغلب میتواند شواهدی از یکحمله قلبیدر گذشته یا یک سکته قلبی در حال پیشرفت را نشان دهد . الگوهای موجود در نوار قلب امکان دارد نشان دهنده آسیب دیدن بخشی از عضله قلب و هم چنین میزان آسیب باشند.

  • نوار قلب انواع مختلف دارد که دو نمونه از آنها تست ورزش و تست استرس است که کاربرد انجام این نوع نوار قلب به منظور ارزیابی توانایی عروق کرونر در تحویل انرژی، در زمانی که قلب تحت فشار است، انجام می‌شود.
  • اکثر موارد در مراجعه به متخصص قلب و عروق؛ پزشک شما می‌خواهد که ابتدا نوار قلب را انجام دهید تا مشخص شود که آیا اختلالی در ریتم قلب وجود دارد یا خیر که این امر می‌تواند نشانه‌ای از بیماری قلبی باشد.
  • مقایسه معنی داری بین نوارهای قلبی که در زمان‌های مختلف یا توسط دستگاه‌های مختلف ضبط شده است، انجام شود.
  • پزشک ممکن است در همان روز یا در جلسه بعدی ملاقات درباره نتایج الکتروکاردیوگرام با شما صحبت کند.
  • بیمار در طول انجام فرایند باید دراز کشیده باشد و حتما به صورت طبیعی نفس بکشد.

بنابراین متخصص ممکن در شرایط دیگر نیز نیاز به بررسی جریان سیگنال‌های الکتریکی قلب داشته باشد. استفاده از الکتروکاردیوگرام استاندارد می‌تواند با توجه به این موارد به سادگی قابل خوانش باشد. از سویی دیگر، در مواردی خاص می‌توان سرعت کاغذ را افزایش (موج غیرطبیعی) و یا کاهش (برای بررسی ناهنجاری‌های آریتمی) داد. علاوه بر این، افزایش (اگر ولتاژ کم باشد) یا کاهش (زمانی که کمپلکس ORS خیلی بزرگ است) دامنه نیز امکان پذیر است. الکتروکاردیوگرام نرمال، نتایج انحرافات معمولی به سمت بالا و پایین را نشان می‌دهد که منعکس کننده انقباض متناوب دهلیز (دو اتاقک فوقانی) و بطن‌های (دو محفظه پایین) قلب است.

نوار قلب در استرس یا ورزش

اولین انحراف به سمت بالا که با حرف P نمایش داده می‌شود به دلیل انقباض دهلیزی است و به عنوان کمپلکس دهلیزی شناخته می‌شود. انحرافات دیگر الکتروکاردیوگرام Q ،R ،S و T همه به دلیل عمل بطن‌ها ایجاد می‌شوند و به عنوان کمپلکس‌های بطنی شناخته می‌شوند. هرگونه انحراف از حالت نرمال در یک الکتروکاردیوگرام خاص، نشانگر یک اختلال قلبی احتمالی است.

آیا تنها ای کی جی برای فهمیدن شرایط بیمار کافی است